Радионица фармацеутске синтезе ЗБД

Контрола приступа

Свлачионица

Ходник чисте собе

Чиста соба

Контролни систем

Цевоводи процеса

Процесна соба